١٣٩٨/١٠/٢۵

کار با گواش+آلبوم عکس

 نو آموزان پیش دبستانی بهمراه تسهیلگر با رنگ کردن پوست گردو با گواش علاوه بر پرورش خلاقیت ، افزایش قدرت انگشتان دست ، هماهنگی چشم و دست و یادگیری هنرهای تجسمی ، با خزنده ها آشنا و  مجسمه لاک پشت را طراحی و درست کردند.  

نظرات