١٣٩٨/١٠/٢٣

بازی دستت رو بده دستم +آلبوم عکس

نو آموزان پیش دبستانی همراه با هم  سرودبازی دستت رو بده دستم را تمرین کردند.

اهداف این سرودبازی: پرورش خلاقیت ، تقویت حافظه ، تقویت حس شنوایی ، تقویت هماهنگی بین اعضای بدن 

نظرات