١٣٩٩/٠۵/٢۵

ثروت واقعی سلامتی است نه قطعه های طلا و نقره

اجرای پروتکل های بهداشتی

سلامتی پایه هر شادی در زندگانی است ، پس با رعایت پروتکل های بهداشتی از سلامتی خود و عزیزانتان حفاظت نمایید. 


کلمات کلیدی
نظرات