١٣٩٩/٠٨/٠۴

ستاره ها بدون تاریکی نمی توانند بدرخشند...

مدرسه چه خبر ؟! قسمت 2

سلام ما اومدیم با قسمت دوم از مدرسه چه خبر ؟! 

درسته که مدرسه تعطیله و شما گل پسرای عزیز از راه دور و درخانه با ما همراه هستید ولی ما توی مدرسه یعالم کار داریم تا شما راحتتر بتونید درس بخونید و حس دوری از مدرسه برای شما کمتر بشه . معلمای عزیز میان مدرسه و برای شما فیلم ضبط میکنن، پخش زنده تدریس میکنن و ... تا شما بخوبی درس رو متوجه بشید و یوقت خدای نکرده از درس عقب نمونید . 

خیلی دلمون برای شیطنت ها ، دویدن ها ، سروصدای شما تنگ شده . بیایید دعا کنیم که خدای مهربون هرچه زودتر کمک کنه و این بیماری بره و ما دوباره بتونیم روی ماه شما رو ببینیم و شما برگردید مدرسه. 

 


کلمات کلیدی
نظرات