١۴٠٠/٠٨/١٠

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت

بزرگداشت حافظ

در روز بزرگداشت حافظ، پسران گلم با حضور والدین عزیز، از آرامگاه حافظ بازدید کردند وبااین شاعر بزرگ آشنا شدند. یک روز خاطره انگیز برای نوآموزان عزیز شد.


کلمات کلیدی

کلمات کلیدی:نظرات