١٣٩٨/٠٨/١۶

بازگشایی پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال +آلبوم عکس

اولین روز مهر و شور و هیجان دانش آموزان حتی نمیتوان با عکس و یا فیلم نمایش داد علی الخصوص پدر و مادرها که بزرگ شدن و پاگذاشتن فرزندانشان را در برهه جدید زندگی را به نظاره می پردازند . 

تیم رسانه ای مجتمع رهپویان گوشه ای کوچک از این رویداد بزرگ دانش آموزی را به قاب تصویر آورده است ... 

نظرات