١٣٩٨/١٠/٢٩

اردوی آموزشی،پژوهشی و علمی

دانش آموزان پیش دبستانی رهپویان وصال شیراز در روز 29 دیماه 1398 و به مناسبت روز هوای پاک ، اردوی آموزشی،پژوهشی و علمی خود را با همکاری سازمان خدمات قطار شهری شیراز، در خط یک این سازمان گذراندند. 

در این اردوی زیبا و دلچسب، دانش آموزان ضمن یادگیری و بهره بردن از وسایل حمل و نقل عمومی ، با انواع وسایل حمل و نقل سالم به صورت فردی و دسته جمعی و گروهی هم آشنا شدند. 

 

نظرات