١٣٩٨/١١/٠۶

بازدید از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی شیراز

نونهالان پیش دبستانی پسرانه رهپویان وصال شیراز ، با حضور در موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز ، ضمن بازدید  با تاریخ گذشته نیر آشنا شدند. 

نظرات