١٣٩٨/١١/١٣

کنفرانس شناخت حشرات - پیش دبستانی

دانش آموزان پیش دبستانی پسرانه رهپویان وصال شیراز ضمن بازدید از موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی ، با ارایه کنفرانس علمی در حین بازدید از موزه باعث ایجاد شگفتی و تحصین همراهان و بازدید کنندگان از موزه پرداختند.

نظرات