فراخوان جشنواره استعدادیابی دیده شو
توضیحات فرم خود را در این محل بنویسید
*
نام :

*
نام خانوادگي :

*
کد ملی دانش آموز :

*
پایه تحصیلی :
پایه پیش دبستانی

*
موضوع ارسالی خود را انتخاب کنید :
علمی
ورزشی
خوانندگی
بازیگری
شعبده و منتال
آکروبات و سیرک
طراحی و نقاشی
سازه های ابداعی و بیت باکس
استندآپ و تقلید صدا
مجری گری
دوبله
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی
مهارت های شغلی
سایر

*
توضیحاتی کوتاه در مورد برنامه و استعداد دانش آموز :

فایل ارسالی شما :کد امنیتی جدید